Bản in
 
Dự án đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng và các Khu công nghiệp được hỗ trợ những gì?
Tin đăng ngày: 14/09/2012 - Xem: 6116
 
 

Trả lời:

Các dự án đầu tư vào KKT Vũng Áng và các KCN của tỉnh được hưởng các ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

1. Hỗ trợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất:

- Khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Phi thuế quan, Khu Dịch vụ hậu cảng, Khu Công nghiệp, Khu Đô thị, Khu Du lịch, Cảng biển ...
 
- Các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng phục vụ chung cho KKT Vũng Áng và các KCN tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn không phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trên toàn bộ diện tích đất được giao trong suốt thời gian thực hiện dự án.

- Đất để làm nhà ở tập thể cho người lao động của các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào KKT Vũng Áng và các KCN được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án.

- Các đối tượng phải nộp tiền thuê đất trong KKT Vũng Áng và các KCN của tỉnh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì căn cứ theo tính chất của dự án và vị trí thuê đất, được miễn tiền thuê đất 11 năm hoặc 15 năm, kể từ ngày hợp đồng thuê đất có hiệu lực pháp lý. 
 
- Các đối tượng phải nộp tiền thuê đất trong các KCN của tỉnh tại các địa bàn còn lại thì căn cứ theo tính chất của từng dự án, được miễn tiền thuê đất 3 năm hoặc 7 năm, kể từ ngày hợp đồng thuê đất có hiệu lực pháp lý.

- Thời gian thuê đất tối đa là 70 năm, diện tích cho thuê theo nhu cầu thực tế của Dự án.

2. Hỗ trợ bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và tái định cư:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ của dự án.

- Các dự án đầu tư vào KKT Vũng Áng và các KCN của tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất có nghĩa vụ chi trả trước tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và sẽ được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp ngân sách.

- Các dự án đầu tư vào KKT Vũng Áng và các KCN của các tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không phải trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, địa phương khuyến khích nhà đầu tư chi trả trước tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và sẽ được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào ngân sách.

3. Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật.

- Nhà nước hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đến hàng rào các Khu chức năng; hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình  xử lý nước thải và chất thải tập trung của các Khu chức năng.

- Nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong các Khu chức năng được cung cấp điện, nước và sử dụng chung kết cấu hạ tầng giao thông, cấp, thoát nước đến chân hàng rào các Khu chức năng.
 
4. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực.

- Đối với các khoá đào tạo để nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý doanh nghiệp như: Quản trị doanh nghiệp; lập chiến lược kinh doanh; quản lý kỹ thuật; quản lý nguồn nhân lực; tài chính kế toán; kỹ năng đàm phán, ký kết hợp đồng; kỹ năng lãnh đạo thuyết trình; quản lý chất lượng sản phẩm; ứng dụng công nghệ thông tin; phát triển sản phẩm mới; phát triển thị trường mới, được hỗ trợ tối đa không quá 01 triệu đồng/người/khoá.

- Đối với các khoá đào tạo để nâng cao tay nghề cho cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp: UBND tỉnh khuyến khích các nhà đầu tư tiếp nhận lao động địa phương đã được đào tạo qua các cơ sở dạy nghề. Trường hợp lao động địa phương đã được tiếp nhận nhưng chưa được đào tạo hoặc ngành nghề đào tạo chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng của dự án, nếu nhà đầu tư cần đào tạo, đào tạo lại tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh thì được hỗ trợ kinh phí như sau:

- Dự án sử dụng thường xuyên từ 50 lao động trở lên, được hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo nhưng tối đa không quá 01 triệu đồng/người/khoá.

- Dự án sử dụng thường xuyên từ 20 đến 49 lao động được hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo nhưng tối đa không quá 700 ngàn đồng/người/khoá.

 Nguồn hỗ trợ: Trích từ kinh phí đào tạo hàng năm của tỉnh và thực hiện việc hỗ trợ qua các cơ sở dạy nghề của tỉnh.

5. Hỗ trợ chi phí quảng cáo.

- Các doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng, trong các KCN của tỉnh được giảm 50% chi phí quảng cáo trên Báo Hà Tĩnh và Đài Phát thanh truyền hình Hà Tĩnh cho sản phẩm mới của đơn vị mình trong thời gian 1 năm (không quá 10 lần trên mỗi loại phương tiện thông tin, tính từ lần quảng cáo đầu tiên). Diện tích quảng cáo trên mặt báo không quá 1/4 trang, thời lượng mỗi lần quảng cáo trên Đài Phát thanh Truyền hình không quá 1 phút 30 giây.

Nguồn hỗ trợ: Được trích từ ngân sách tỉnh (khoản xúc tiến đầu tư) và được hỗ trợ trực tiếp cho cơ quan thực hiện thông tin quảng cáo theo kết quả thực tế quảng cáo và theo quy định hiện hành.

 
Hỏi đáp khác:
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khi đầu tư vào Khu công nghiệp? (14/09/2012)
Dự án đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng và các Khu công nghiệp được hỗ trợ những gì? (14/09/2012)
Khi muốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng cần liên hệ với ai? (03/03/2017)
 
Video Clips
Video
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - 02393.868.939

Văn phòng Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh - 02393.891.962
Truy cập hôm nay: 1415
Tất cả: 7725732
Tra cứu thông tin Website
Trang chủ l  Giới thiệu  l  Tin tức  l  Đầu tư  l  Doanh nghiệp  l  Lao động - Việc làm  l  Quy hoạch  l  Thủ tục Hành chính  l  Hỏi đáp  l  Đầu tư  l Liên hệ
  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH             
Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh                        
Địa chỉ: Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.861.962; Fax: 02393.882.992