Bản in
 
Tổng hợp chính sách ưu đãi đầu tư vào KKT Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo
Tin đăng ngày: 17/3/2014 - Xem: 4799
 
 

2.1. Ưu đãi, h tr đu tư.

Các d án đu tư vào Khu kinh tế ca khu quc tế Cu Treo được hưởng các ưu đãi áp dng đi vi các đa bàn kinh tế - xã hi đc bit khó khăn theo quy đnh ca pháp lut hin hành

2.2. Ưu đãi v chính sách thuế

a) Thuế Thu nhp Doanh nghip

Được hưởng mc thuế sut thuế thu nhp doanh nghip 10% áp dng trong 15 năm, k t khi d án bt đu hot đng kinh doanh; Được min thuế thu nhp doanh nghip trong 04 năm, k t khi có thu nhp chu thuế và gim 50% s thuế phi np cho 9 năm tiếp theo.

b) Thuế thu nhp cá nhân

Gim 50% thuế thu nhp cá nhân đi vi người thuc din chu thuế thu nhp cá nhân (k c người Vit Nam và người nước ngoài).

c) Thuế xut khu, thuế nhp khu:

- Hàng hoá nhp khu đ thc hin d án đu tư ti khu kinh tế được min thuế nhp khu, bao gm: Thiết b, máy móc; Phương tin vn ti chuyên dùng trong dây chuyn công ngh trong nước chưa sn xut được; Nguyên liu, vt tư xây dng trong nước chưa sn xut được.

- Hàng hóa t khu kinh tế xut khu ra nước ngoài hoc nhp khu t nước ngoài vào khu kinh tế không phi chu thuế xut khu, thuế nhp khu.

- Hàng hóa sn xut, gia công, tái chế, lp ráp ti khu kinh tế khi xut khu ra nước ngoài được min thuế xut khu.

- Hàng hóa là vt liu xây dng t ni đa Vit Nam đưa vào khu kinh tế được min thuế xut khu.

- Nguyên liu, vt tư, linh kin trong nước chưa sn xut được nhp khu đ sn xut ca các d án đu tư trong khu kinh tế (tr các d án sn xut các sn phm chu thuế tiêu th đc bit, sn phm đin t, đin lnh và nhng mt hàng khác theo quyết đnh ca Th tướng Chính ph) được min thuế nhp khu trong thi hn 05 năm, k t ngày bt đu sn xut.

- Hàng hóa sn xut, gia công, tái chế, lp ráp ca các d án đu tư có tng vn đu tư trên 20 t đng ti khu kinh tế ca khu quc tế Cu Treo có s dng nguyên liu, linh kin nhp khu t nước ngoài, khi nhp khu vào ni đa Vit Nam thì được min thuế nhp khu 05 năm k t khi bt đu sn xut.

 

d) Thuế giá tr gia tăng, thuế tiêu th đc bit

- Hàng hóa, dch v sn xut và được tiêu th trong khu kinh tế; hàng hóa, dch v t khu kinh tế xut khu ra nước ngoài thuc đi tượng không chu thuế giá tr gia tăng.

- Hàng hóa, dch v nhp khu t nước ngoài vào và được tiêu th trong khu kinh tế thuc đi tượng không chu thuế giá tr gia tăng, tr hàng hoá thuc đi tượng chu thuế tiêu th đc bit, hàng hoá qun lý bng hn ngch thuế quan.

- Hàng hóa, dch v t ni đa Vit Nam xut khu vào khu kinh tế được áp dng mc thuế sut thuế giá tr gia tăng là 0%, tr nhng trường hp sau: Hàng hoá, dch v không được áp dng thuế giá tr gia tăng 0% theo quy đnh; Hàng hoá không thc hin th tc hi quan khi xut khu t ni đa Vit Nam vào khu kinh tế; Hàng hoá, dch v thuc đi tượng chu thuế tiêu th đc bit, hàng hoá qun lý bng hn ngch thuế quan.

2.3. Ưu đãi v đt đai, thu tin s dng đt:

a) Ưu đãi v đt đai

- Min tin thuê đt, thuê mt nước đi vi d án đu tư thuc lĩnh vc đc bit ưu đãi đu tư; Min tin thuê đt 15 năm đi vi các d án đu tư thuc lĩnh vc ưu đãi đu tư; Min tin thuê đt 11 năm đi vi các d án đu tư khác.

- Ngoài được hưởng các ưu đãi quy đnh trên còn được gim 70% tin thuê đt, thuê mt nước tính theo đơn giá áp dng ti huyn có mc giá thuê đt, thuê mt nước thp nht theo quy đnh ca y ban nhân dân tnh tính t năm nhà đu tư hết thi gian được hưởng ưu đãi tr đi.

b) Ưu đãi v thu tin s dng đt

- Nhà đu tư la chn hình thc giao đt có thu tin s dng đt thì được: Min tin s dng đt đi vi d án thuc lĩnh vc đc bit ưu đãi đu tư; Gim 50% tin s dng đt phi np ngân sách nhà nước đi vi d án thuc lĩnh vc ưu đãi đu tư; Gim 30% tin s dng đt phi np ngân sách nhà nước đi vi các d án đu tư khác.

- T chc, cá nhân đu tư, kinh doanh ti Khu kinh tế được quyn: Chuyn nhượng quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt trong thi hn thuê đt, thuê li đt; Được thế chp giá tr quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt trong thi hn thuê đt, thuê li đt các t chc tín dng Vit Nam và quc tế hot đng ti Vit Nam theo quy đnh hin hành ca pháp lut Vit Nam.

2.4. H tr h tng kĩ thut.

- Nhà đu tư không phi chi tr tin bi thường, gii phóng mt bng, tái đnh cư. Đ đy nhanh tiến đ d án, khuyến khích nhà đu tư cho ng trước tin bi thường, gii phóng mt bng, tái đnh cư và s được khu tr vào tin thuê đt, s dng đt phi np.

- Nhà nước h tr đu tư xây dng các công trình h tng k thut giao thông, đin, nước đến hàng rào các khu chc năng.

2.5. Các cơ chế, chính sách khác:

- Khách du lch trong nước, nước ngoài khi vào khu kinh tế được phép mua hàng nhp khu min thuế đưa vào ni đa vi giá tr không quá 1.000.000 (mt triu) đng/1 người/1 ngày/1 lượt.

- Cho phép phương tin cơ gii đường b k c loi có tay lái bên phi ra vào Khu kinh tế ca khu quc tế Cu Treo đ vn chuyn hàng hoá, hành khách gia Khu kinh tế ca khu quc tế Cu Treo vi Lào và các nước láng ging.

download Download văn bản tại đây
download Download văn bản tại đây
download Download văn bản tại đây
 
Chính sách ưu đãi đầu tư khác:
Ông lớn FDI “thúc” tăng trưởng kinh tế Việt Nam (2/10/2017)
Tham dự hội chợ Thương mại quốc tế thường niên Ấn độ lần thứ 37 (IITF-17) (11/9/2017)
Hà Tĩnh sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư (7/9/2017)
GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (1/9/2017)
Nội dung công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách (24/8/2017)
NGHỊ QUYẾT VỀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH (18/8/2017)
Thêm nhiều doanh nghiệp Đài Loan tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hà Tĩnh (9/8/2017)
Thủ tướng chứng kiến Hà Tĩnh trao 4 văn bản hợp tác với các nhà đầu tư Đức (7/7/2017)
Hà Tĩnh ký ghi nhớ hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp Đức (7/7/2017)
Formosa đã an toàn? (30/5/2017)
Nhà đầu tư Cộng hòa Liên bang Đức cụ thể hóa hoạt động đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng (17/5/2017)
Thông báo chấm dứt hoạt động của 2 dự án tại KKT Vũng Áng (24/4/2017)
Thu hút FDI trước kỳ vọng mới (9/2/2017)
Tâm sự của nhà đầu tư Đức khi tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam (17/1/2017)
Việt Nam là “điểm sáng” khu vực về thu hút đầu tư (10/1/2017)
 
Video Clips
Video
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - 02393.868.939

Văn phòng Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh - 02393.891.962
Truy cập hôm nay: 1532
Tất cả: 7718474
Tra cứu thông tin Website
Trang chủ l  Giới thiệu  l  Tin tức  l  Đầu tư  l  Doanh nghiệp  l  Lao động - Việc làm  l  Quy hoạch  l  Thủ tục Hành chính  l  Hỏi đáp  l  Đầu tư  l Liên hệ
  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH             
Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh                        
Địa chỉ: Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.861.962; Fax: 02393.882.992