Bản in
 
Cải cách hành chính để cải thiện môi trường đầu tư
Tin đăng ngày: 6/5/2015 - Xem: 3264
 
 

Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các KKT, KCN của tỉnh. Những năm qua, Ban Quản lý KKT tỉnh trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng và Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã không ngừng nỗ lực thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, và nhà đầu tư.

Năm 2014, công tác cải cách hành chính của Ban Quản lý KKT tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn các KKT, KCN của tỉnh. Các Phòng, Ban đơn vị tăng cường công tác kiểm soát TTHC theo quy định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính được công khai, niêm yết đúng quy định, giải quyết hồ sơ hành chính một cách nhanh chóng, đồng thời nghiêm túc chấn chỉnh lề lối, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện tốt mô hình "một cửa", "một cửa liên thông" trong cải cách TTHC.

Để hỗ trợ cán bộ công chức trong việc thực hiện CCHC, Ban Quản lý KKT chú trọng hiện đại hoá công tác hành chính nhà nước như tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc nhất là trang bị hệ thống máy tính nhằm ứng dụng tin học trong quản lý hành chính nhà nước. Tất cả các phòng chuyên môn nghiệp vụ (100%) được kết nối mạng internet để khai thác thông tin phục vụ cho công tác.

Căn cứ các công văn hướng dẫn thực hiện công tác CCHC của UBND tỉnh, tinh thần Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/06/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp, hằng năm Ban Quản lý KKT tỉnh  đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, trong đó chú trọng rà soát TTHC, xây dựng phương án rút ngắn thời gian thực hiện TTHC trong thẩm quyền giải quyết của Ban. Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, rà soát bộ TTHC được triển khai thường xuyên, nghiêm túc. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết TTHC cho các tổ chức và công dân. Hiện nay, Ban Quản lý KKT đang tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, tiếp tục rà soát và cắt giảm các thủ tục, thành phần hồ sơ từ 79 thủ tục giảm xuống còn 45 thủ tục. Ban cũng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống “một cửa điện tử” để đưa vào sử dụng trong Quý II/2015 nhằm cải cách TTHC, giảm bớt thời gian xử lý và thời gian đi lại của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, tạo điều kiện kiểm soát công việc của các cấp lãnh đạo đối với các Phòng, Ban một cách chính xác và thuận tiện.

Năm 2015 cũng như các năm tiếp theo, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xác định: CCHC là công tác trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan trong đó tập trung khắc phục các hạn chế, tồn tại. Duy trì và phát triển việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Xây dựng quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa tại Văn phòng Ban. Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành chung tay thực hiện  CCHC để nâng cao hiệu quả của công tác CCHC cũng như hoạt động quản lý nhà nước về công tác đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.

Tin:  Huy Viên- Văn phòng Ban

 
Tin tức về TTHC khác:
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (7/9/2017)
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh năm 2017 (7/7/2017)
Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài (27/4/2017)
Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (15/12/2016)
Môi trường đầu tư kinh doanh nhìn từ góc độ cải cách thủ tục hành chính (8/4/2016)
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (19/11/2015)
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (20/10/2015)
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh (20/10/2015)
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Chi nhánh/ Văn phòng đại diện (20/10/2015)
Gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện cho Thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (20/10/2015)
Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện (20/10/2015)
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (20/10/2015)
Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (20/10/2015)
Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (20/10/2015)
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). (20/10/2015)
 
Video Clips
Video
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - 02393.868.939

Văn phòng Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh - 02393.891.962
Truy cập hôm nay: 1424
Tất cả: 7725741
Tra cứu thông tin Website
Trang chủ l  Giới thiệu  l  Tin tức  l  Đầu tư  l  Doanh nghiệp  l  Lao động - Việc làm  l  Quy hoạch  l  Thủ tục Hành chính  l  Hỏi đáp  l  Đầu tư  l Liên hệ
  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH             
Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh                        
Địa chỉ: Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.861.962; Fax: 02393.882.992