VĂN BẢN VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Bản in
Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 24/07/2009
Ký hiệu văn bản: 61/2009/NĐ-CP
Nguồn văn bản:
Số lần tải về: 1065 lần
Tải văn bản: Tải văn bản tại đây Word
Địa chỉ URL:

Các văn bản Văn bản Trung ương khác:

40/2016/TT-BLĐTBXH (Ban hành ngày: 25/10/2016) Acrobat Reader
11/2016/NĐ-CP (Ban hành ngày: 03/02/2016) Acrobat Reader
10/2016/TT-BTP (Ban hành ngày: 22/7/2016) Acrobat Reader
TT 38/2015/TT-BTNMT (Ban hành ngày: 30/6/2015) Acrobat Reader
TT 36/2015/TT-BTNMT (Ban hành ngày: 30/6/2015) Acrobat Reader
TT 35/2015/TT-BTNMT (Ban hành ngày: 30/6/2015) Acrobat Reader
TT 12/2011/TT-BTNMT (Ban hành ngày: 14/4/20111) Acrobat Reader
TT 05/2008/TT-BTNMT (Ban hành ngày: 08/12/2008) Acrobat Reader
TT 01/2012/TT-BTNMT (Ban hành ngày: 16/3/2012) Acrobat Reader
NĐ 179/2013/NĐ-CP (Ban hành ngày: 14/11/2013) Acrobat Reader
NĐ 80/2014/NĐ-CP (Ban hành ngày: 06/8/2014) Acrobat Reader
NĐ 29/2011/NĐ-CP (Ban hành ngày: 18/4/2011) Acrobat Reader
NĐ 21/2008/NĐ-CP (Ban hành ngày: 28/2/2008) Word
NĐ 19/2015/NĐ-CP (Ban hành ngày: 14/2/2015) Acrobat Reader
NĐ 18/2015/NĐ-CP (Ban hành ngày: 14/2/2015) Acrobat Reader
Số 55/2014/QH13 (Ban hành ngày: 23/6/2014) Acrobat Reader
Số 52/2005/QH11 (Ban hành ngày: 29/11/2005) Word
101/QĐ-TTg (Ban hành ngày: 14/01/2016) Word
107/2015/QH13 (Ban hành ngày: 26/11/2015) Word
61/2009/NĐ-CP (Ban hành ngày: 24/07/2009) Word
08/2013/TT-TTCP (Ban hành ngày: 31/10/2013) Word
27/2012/QH13 (Ban hành ngày: 23/11/2012) Acrobat Reader
59/2013/NĐ-CP (Ban hành ngày: 17/06/2013) Word
55/2005/QH11 (Ban hành ngày: 29/11/2005) Word
16/2015/TT-BKHĐT (Ban hành ngày: 18/11/2015) Acrobat Reader
79/2015/QH13 (Ban hành ngày: 19/06/2015) Acrobat Reader
118/2015/NĐ-CP (Ban hành ngày: 12/11/2015) Acrobat Reader
55/2014/QH13 (Ban hành ngày: 01/01/2015) Acrobat Reader
50/2014/QH13 (Ban hành ngày: 18/06/2014) Acrobat Reader
108/2014/NĐ-CP (Ban hành ngày: 20/11/2014) Acrobat Reader
 
Video Clips
Video
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - 02393.868.939

Văn phòng Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh - 02393.891.962
Truy cập hôm nay: 2708
Tất cả: 7716652
Tra cứu thông tin Website
Trang chủ l  Giới thiệu  l  Tin tức  l  Đầu tư  l  Doanh nghiệp  l  Lao động - Việc làm  l  Quy hoạch  l  Thủ tục Hành chính  l  Hỏi đáp  l  Đầu tư  l Liên hệ
  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH             
Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh                        
Địa chỉ: Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.861.962; Fax: 02393.882.992