VĂN BẢN VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Bản in
Luật Xây dựng 2014
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ký hiệu văn bản: 50/2014/QH13
Nguồn văn bản:
Số lần tải về: 1471 lần
Tải văn bản: Tải văn bản tại đây Acrobat Reader
Địa chỉ URL:

Các văn bản Văn bản Trung ương khác:

40/2016/TT-BLĐTBXH (Ban hành ngày: 25/10/2016) Acrobat Reader
11/2016/NĐ-CP (Ban hành ngày: 03/02/2016) Acrobat Reader
10/2016/TT-BTP (Ban hành ngày: 22/7/2016) Acrobat Reader
TT 38/2015/TT-BTNMT (Ban hành ngày: 30/6/2015) Acrobat Reader
TT 36/2015/TT-BTNMT (Ban hành ngày: 30/6/2015) Acrobat Reader
TT 35/2015/TT-BTNMT (Ban hành ngày: 30/6/2015) Acrobat Reader
TT 12/2011/TT-BTNMT (Ban hành ngày: 14/4/20111) Acrobat Reader
TT 05/2008/TT-BTNMT (Ban hành ngày: 08/12/2008) Acrobat Reader
TT 01/2012/TT-BTNMT (Ban hành ngày: 16/3/2012) Acrobat Reader
NĐ 179/2013/NĐ-CP (Ban hành ngày: 14/11/2013) Acrobat Reader
NĐ 80/2014/NĐ-CP (Ban hành ngày: 06/8/2014) Acrobat Reader
NĐ 29/2011/NĐ-CP (Ban hành ngày: 18/4/2011) Acrobat Reader
NĐ 21/2008/NĐ-CP (Ban hành ngày: 28/2/2008) Word
NĐ 19/2015/NĐ-CP (Ban hành ngày: 14/2/2015) Acrobat Reader
NĐ 18/2015/NĐ-CP (Ban hành ngày: 14/2/2015) Acrobat Reader
Số 55/2014/QH13 (Ban hành ngày: 23/6/2014) Acrobat Reader
Số 52/2005/QH11 (Ban hành ngày: 29/11/2005) Word
101/QĐ-TTg (Ban hành ngày: 14/01/2016) Word
107/2015/QH13 (Ban hành ngày: 26/11/2015) Word
61/2009/NĐ-CP (Ban hành ngày: 24/07/2009) Word
08/2013/TT-TTCP (Ban hành ngày: 31/10/2013) Word
27/2012/QH13 (Ban hành ngày: 23/11/2012) Acrobat Reader
59/2013/NĐ-CP (Ban hành ngày: 17/06/2013) Word
55/2005/QH11 (Ban hành ngày: 29/11/2005) Word
16/2015/TT-BKHĐT (Ban hành ngày: 18/11/2015) Acrobat Reader
79/2015/QH13 (Ban hành ngày: 19/06/2015) Acrobat Reader
118/2015/NĐ-CP (Ban hành ngày: 12/11/2015) Acrobat Reader
55/2014/QH13 (Ban hành ngày: 01/01/2015) Acrobat Reader
50/2014/QH13 (Ban hành ngày: 18/06/2014) Acrobat Reader
108/2014/NĐ-CP (Ban hành ngày: 20/11/2014) Acrobat Reader
 
Video Clips
Video
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - 02393.868.939

Văn phòng Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh - 02393.891.962
Truy cập hôm nay: 138
Tất cả: 7724455
Tra cứu thông tin Website
Trang chủ l  Giới thiệu  l  Tin tức  l  Đầu tư  l  Doanh nghiệp  l  Lao động - Việc làm  l  Quy hoạch  l  Thủ tục Hành chính  l  Hỏi đáp  l  Đầu tư  l Liên hệ
  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH             
Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh                        
Địa chỉ: Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.861.962; Fax: 02393.882.992