VĂN BẢN PHÁP QUY
 
Văn bản Trung ương
Văn bản Tỉnh Hà Tĩnh
Văn bản Ban
Quyết định
Văn bản khác
VĂN BẢN VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG (35 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu văn bản
40/2016/TT-BLĐTBXH
25/10/2016
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
11/2016/NĐ-CP
03/02/2016
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
10/2016/TT-BTP
22/7/2016
Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
TT 38/2015/TT-BTNMT
30/6/2015
cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
TT 36/2015/TT-BTNMT
30/6/2015
Quản lý chất thải nguy hại
TT 35/2015/TT-BTNMT
30/6/2015
bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
TT 12/2011/TT-BTNMT
14/4/20111
Quy định về quản lý chất thải nguy hại
TT 05/2008/TT-BTNMT
08/12/2008
Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường
TT 01/2012/TT-BTNMT
16/3/2012
Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện dề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng lý đề án bảo vệ môi trường đơn giản
NĐ 179/2013/NĐ-CP
14/11/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
NĐ 80/2014/NĐ-CP
06/8/2014
Về thoát nước và xử lý nước thải
NĐ 29/2011/NĐ-CP
18/4/2011
Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
NĐ 21/2008/NĐ-CP
28/2/2008
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trườn
NĐ 19/2015/NĐ-CP
14/2/2015
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
NĐ 18/2015/NĐ-CP
14/2/2015
Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Số 55/2014/QH13
23/6/2014
Luật Bảo vệ môi trường
Số 52/2005/QH11
29/11/2005
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 52/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005
101/QĐ-TTg
14/01/2016
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại
107/2015/QH13
26/11/2015
Nghị quyết thực hiện chế định Thừa phát lại
61/2009/NĐ-CP
24/07/2009
Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh
08/2013/TT-TTCP
31/10/2013
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
27/2012/QH13
23/11/2012
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
59/2013/NĐ-CP
17/06/2013
Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
55/2005/QH11
29/11/2005
Luật phòng, chống tham nhũng
16/2015/TT-BKHĐT
18/11/2015
Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
79/2015/QH13
19/06/2015
Luật số 79/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT THÚ Y
118/2015/NĐ-CP
12/11/2015
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
55/2014/QH13
01/01/2015
Luật Bảo vệ môi trường
50/2014/QH13
18/06/2014
Luật Xây dựng 2014
108/2014/NĐ-CP
20/11/2014
Về chính sách tinh giảm biên chế
71/2014/QH13
26/11/2014
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ
68/2014/QH13
26/11/2014
Luật Doanh nghiệp 2014
67/2014/QH 13
26/11/2014
Luật Đầu tư 2014
Quyết định 381/QĐ-TTg
Ngày 24/3/2015
Về việc Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh
11/2008/QH12
03/6/2008
LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2008
 
 
Video Clips
Video
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - 02393.868.939

Văn phòng Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh - 02393.891.962
Truy cập hôm nay: 61
Tất cả: 8080124
Tra cứu thông tin Website
Trang chủ l  Giới thiệu  l  Tin tức  l  Đầu tư  l  Doanh nghiệp  l  Lao động - Việc làm  l  Quy hoạch  l  Thủ tục Hành chính  l  Hỏi đáp  l  Đầu tư  l Liên hệ
  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH             
Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh                        
Địa chỉ: Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.861.962; Fax: 02393.882.992