GIỚI THIỆU › TỔ CHỨC, BỘ MÁY

Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. - See more at: http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Thanh-lap-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-tinh-Ha-Tinh/20153/15579.vgp#sthash.xcRv5qJH.dpuf

Sơ đồ tổ chức và Phân công nhiệp vụ của Lãnh đạo Ban và các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 381/QĐ-TTg ngày 24/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh; Ngày 12/7/2016 UBND tỉnh có Quyết định số 1658/QĐ-UBND về việc phân công cán bộ, theo đó đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ kiêm Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 09/03/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 54/QĐ-KKT về việc phân công nhiệm vụ công tác của Trưởng ban và các Phó Trưởng ban. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh xin thông báo về nhiệm vụ của từng Lãnh đạo Ban và sơ đồ tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh như sau:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Căn cứ các Văn bản liên quan, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 265/QĐ-KKT ngày 14/6/2014 về việc quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

 1 

 
Video Clips
Video
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - 02393.868.939

Văn phòng Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh - 02393.891.962
Truy cập hôm nay: 1797
Tất cả: 8079912
Tra cứu thông tin Website
Trang chủ l  Giới thiệu  l  Tin tức  l  Đầu tư  l  Doanh nghiệp  l  Lao động - Việc làm  l  Quy hoạch  l  Thủ tục Hành chính  l  Hỏi đáp  l  Đầu tư  l Liên hệ
  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH             
Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh                        
Địa chỉ: Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.861.962; Fax: 02393.882.992