ĐẦU TƯ › CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Tổng hợp chính sách ưu đãi đầu tư vào KKT Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Các chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo được quy định tại các Văn bản: Quyết định 162/QĐ-TTg ngày 19/10/2007, Quyết định 26/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008, Quyết định 16/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010, Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013

Tổng hợp ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng

Chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng được áp dụng theo các Quyết định 16/2007/QĐ-UBND ngày 27/4/2007, Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 và các Văn bản liên quan.

Định hướng phát triển KCN, KKT để thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Phát triển KCN, KCX là định hướng chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương của Đảng qua các thời kỳ đều xác định vai trò của KCN, KCX là một trong những nền tảng của công cuộc CNH, HĐH đất nước, thực hiện mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thực tế đóng góp của hệ thống các KCN, KCX vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong hơn 20 năm qua đã khẳng định tính đúng đắn của chủ trương và mô hình KCN, KCX.

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2008/NĐ-CP: Yêu cầu cấp bách

Sau hơn 4 năm ban hành và đi vào thực hiện, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX, KKT (gọi tắt là Nghị định 29) là căn cứ pháp lý quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN) trong lĩnh vực KCN, KCX, KKT. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thực hiện Nghị định 29 cũng đã bộc lộ một số vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung.

Công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của mỗi quốc gia, đặc biệt là ở những quốc gia đang phát triển. Vì ở những quốc gia này, muốn hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp hiện đại, nhất là những ngành công nghiệp như sản xuất ô tô, xe máy; các sản phẩm điện tử, điện lạnh,... một cách hiệu quả thì họ phải thực hiện thành công việc nội địa hóa một cách cơ bản các ngành công nghiệp đó. Muốn vậy, họ phải phát triển mạnh ngành công nghiệp hỗ trợ để các sản phẩm của nó thay thế dần, tiến tới thay thế hoàn toàn các sản phẩm nhập khẩu.

Phải đột phá trong phát triển kinh tế biển

Đã đến lúc cần có những đột phá mới trong tư duy và chiến lược phát triển kinh tế biển. Phải chuyển nhanh từ phương thức “mò cua bắt ốc” sang phương thức kết hợp: khai thác mặt tiền (biển – lợi thế địa chiến lược) + tự do hóa (thể chế vượt trước). Đây là công thức thành công của nhiều quốc gia đi trước trong nỗ lực phát triển kinh tế biển để trở thành cường quốc biển.

Bản tin tài chính, thuế tháng 5

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng nhân lực KKT Vũng Áng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư Phía Bắc và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tổ chức cập nhật, biên soạn và giới thiệu tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà thầu các Văn bản pháp luật mới của Việt Nam trong lĩnh vực thuế, tài chính nhằm phục vụ hoạt động của các đối tượng nêu trên.

Bản tin thuế, tài chính tháng 6

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng nhân lực KKT Vũng Áng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư Phía Bắc và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tổ chức cập nhật, biên soạn và giới thiệu tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà thầu các Văn bản pháp luật mới của Việt Nam trong lĩnh vực thuế, tài chính nhằm phục vụ hoạt động của các đối tượng nêu trên.

Bản tin thuế, tài chính tháng 7

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng nhân lực KKT Vũng Áng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư Phía Bắc và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tổ chức cập nhật, biên soạn và giới thiệu tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà thầu các Văn bản pháp luật mới của Việt Nam trong lĩnh vực thuế, tài chính nhằm phục vụ hoạt động của các đối tượng nêu trên

Không hồi tố ưu đãi cho doanh nghiệp FDI đăng ký lại

Các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã hết thời hạn hoạt động, đăng ký lại, sẽ được hồi tố thời hạn hoạt động, nhưng không được hồi tố ưu đãi.

Thu hút FDI: Thống nhất chính sách thuế và đầu tư

Xác định vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là nguồn lực quan trọng của nền kinh tế, thời gian tới, việc sửa đổi chính sách pháp luật phải đảm bảo nguyên tắc không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, ngày càng thuận lợi hơn và ưu đãi hơn. Theo đó, FDI được xác định là nguồn lực quan trọng của nền kinh tế, cùng nguồn lực trong nước tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tái cơ cấu nền kinh tế.

Bản tin tài chính, thuế tháng 8

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng nhân lực KKT Vũng Áng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư Phía Bắc và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tổ chức cập nhật, biên soạn và giới thiệu tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà thầu các Văn bản pháp luật mới của Việt Nam trong lĩnh vực thuế, tài chính nhằm phục vụ hoạt động của các đối tượng nêu trên.

 1   2 

 
Video Clips
Video
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - 02393.868.939

Văn phòng Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh - 02393.891.962
Truy cập hôm nay: 86
Tất cả: 8080149
Tra cứu thông tin Website
Trang chủ l  Giới thiệu  l  Tin tức  l  Đầu tư  l  Doanh nghiệp  l  Lao động - Việc làm  l  Quy hoạch  l  Thủ tục Hành chính  l  Hỏi đáp  l  Đầu tư  l Liên hệ
  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH             
Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh                        
Địa chỉ: Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.861.962; Fax: 02393.882.992